Jaarbericht 2021

 

DCG richt zich op de behandeling en ondersteuning van patiënten met nierfalen. Dit doen wij vanuit de drijfveer dat de kwaliteit van leven optimaal hoort te zijn en moet aansluiten bij het leven van de patiënt. Hiervoor bieden we alle soorten dialysebehandelingen aan, thuis en in het centrum, overdag en ’s nachts’. Naast de medische en verpleegkundige zorg, kan de patiënt rekenen op ondersteuning van een gespecialiseerde diëtist en medisch maatschappelijk werker.

2021_Tanja-Ralf_DEF

2021: goede stappen in een turbulent jaar

We kijken terug op een jaar waarin we wederom te maken hadden met het coronavirus. Dit heeft opnieuw de nodige aanpassingen van ons gevraagd. Desondanks konden we, dankzij de inzet van onze medewerkers, wel de dialysezorg bieden zoals patiënten van ons gewend zijn en ook mogen verwachten. Dit zagen we onder andere terug in het patiënttevredenheids­onderzoek waar we met een 8,7 een prachtig cijfer kregen van onze patiënten. Een groot compliment aan alle medewerkers van DCG!

 

Positief over behaalde resultaten
Ondanks de beperkingen die de pandemie met zich meebracht, zijn wij positief over hoe het jaar is verlopen. Op het gebied van patiëntgeoriënteerde zorg, kwaliteit, regionale ontwikkeling en digitalisering hebben we vooruitgang geboekt en zijn doelstellingen grotendeels gerealiseerd. Ook hebben we de audit van het kwaliteitssysteem met goed resultaat afgelegd en kregen wij een HKZ-certificaatvernieuwing voor de volgende drie jaar.

 

Trots op de inzet
Met stijgende aantallen patiënten en een hoger ziekteverzuim is van onze medewerkers vaak veel gevraagd. We kijken dan ook met trots terug op hoe zij zich hebben ingezet. Dankzij hun grote inzet, aanpassingsvermogen en de wil om de best mogelijke zorg te blijven bieden, zijn we erin geslaagd om aan te blijven sluiten op het leven van onze patiënten.

 

Wij durven geen voorspellingen te maken over het verloop van de pandemie. Wat we wel weten is dat wij, ook in uitzonderlijke omstandigheden, samen staan voor de beste zorg voor onze patiënten.

 

Tanja Lips en Ralf Westerhuis
Directie Dialyse Centrum Groningen

 

‘Ik ervaar DCG als een warme, deskundige organisatie waar de zorg voor de patiënt voorop staat’

– vanuit het patiënttevredenheidsonderzoek 2021 –

157

medewerkers

0
FTE
137 Vrouwen
20 Mannen
0
Medewerkerstevredenheid

7%

Ziekteverzuim

opleiden

0
Verpleegkundigen in opleiding tot dialyseverpleegkundige
0
Dialyse-assistenten voor hemodialyse en thuisdialyse

gemiddeld 178

patiënten

Waarvan: 24 thuispatiënten

0
Patiënttevredenheid

financiën

0
Omzet 2021

30%

marktaandeel in
Noord-Nederland

hkz-client-patientveiligheid-logo
CZO keurmerk dialyseopleiding2

Onze visie op dialyse

In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven van onze patiënten voorop moet staan. Met behulp van onze behandeling en ondersteuning willen wij ervoor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden. Om dit te kunnen doen, bieden wij een volledig aanbod van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dialysebehandelingen. Deze zijn zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de zelfstandigheid van de patiënt.

‘We hebben dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers ook in blijvend uitzonderlijke omstandigheden goede en mooie stappen richting de toekomst gezet’

Goede resultaten in uitzonderlijke omstandigheden

We kijken wederom terug naar een uitzonderlijk jaar. De coronapandemie bleef ons, ondanks ook rustigere perioden, met vlagen in zijn greep houden. Door sterk in te zetten op veiligheid van medewerkers en patiënten hebben wij grote uitbraken binnen DCG kunnen voorkomen. De hoge vaccinatiegraad van zowel patiënten als medewerkers heeft hieraan bijgedragen.

Hoewel door de coronapandemie niet alle doelstellingen zijn behaald, is het jaarplan op hoofdlijnen wel gerealiseerd. Op alle fronten is vooruitgang geboekt en hebben we mooie stappen richting de toekomst kunnen maken. Samen maken we de komende twee jaar onze laatste stappen richting het einddoel van onze reis ‘naar overmorgen’.

Het jaar in vogelvlucht

We hebben binnen alle thema’s, ook in uitzonderlijke omstandigheden, goede stappen kunnen zetten dit jaar. We kijken terug op een aantal mooie ontwikkelingen:

Kernactiviteiten DCG

Behandeling en ondersteuning aan de patiënt bij alle mogelijke dialysebehandelingen thuis en in het centrum, overdag en ’s nachts.

Medische behandeling bij chronisch nierfalen.

Paramedische ondersteuning bij leefstijl, dieet en het leven met dialyse.

Technische dienstverlening aan patiënten en DCG-afdelingen wat betreft waterhuishouding, medische hulpmiddelen en machines.

Expertise in behandeling van nierziekten bij hepatitis- of andere besmetting.

Onderzoek om de kwaliteit van dialysezorg een impuls te geven.

Logistiek voor thuisdialysepatiënten.

Opleiding van dialyseverpleegkundigen, dialyse-assistenten hemo- en thuisdialyse, en verpleegkundig specialisten.

DCG is een categorale instelling; een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum met vier locaties in Noordoost-Nederland. Alle DCG-locaties zitten in de buurt van ziekenhuizen. In Groningen werken we intensief samen met het UMCG. Verder werken we samen met het OZG, de Treant Groep, locatie Refaja en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar we samen met het Martini Ziekenhuis patiënten dialyseren.

‘De samenwerking met de verschillende ziekenhuizen is voor de patiënten van waarde, omdat ze vaak ook in behandeling zijn op de afdeling nefrologie, de diabetespoli of poli cardiologie en voor bepaalde onderzoeken naar het ziekenhuis moeten gaan’