Jaarbericht 2022

De wereld om ons heen verandert

 

Wij kijken terug op een bewogen jaar. De wereld om ons heen getuigt van meerdere, grote onzekerheden. De coronapandemie sluimert nog verder, terwijl nieuwe veranderingen zich al aandienen. De geopolitieke omstandigheden met de oorlog in Oekraïne zorgen voor toenemende inflatie en een energiecrisis. Klimaatverandering doet nieuwe vragen ontstaan, immers zijn wij als zorgorganisatie verbruiker van schaarse energiebronnen en veroorzaker van milieuonvriendelijke afvalstromen. In deze omstandigheden hebben wij als DCG wederom een groot aanpassingsvermogen laten zien en zijn er mooie stappen gemaakt.

Goede stappen gemaakt
Ondanks deze onzekerheden en nieuwe, onbeantwoorde vragen, zijn wij er in 2022 in geslaagd om de dialysezorg te blijven bieden zoals patiënten van ons gewend zijn en van ons mogen verwachten. Op het gebied van patiëntgeoriënteerde zorg, kwaliteit, regionale ontwikkeling en digitalisering hebben we vooruitgang geboekt en zijn de voorgenomen plannen uitgevoerd. Ook is de locatie Stadskanaal gerenoveerd, waardoor onze ecologische voetafdruk verbeterd is en onze patiënten en medewerkers een sfeervolle zorgomgeving hebben gekregen. In 2022 is daarnaast hard gewerkt om de verbouwing op locatie Groningen voor te bereiden.

 

Trots op onze medewerkers
Met een hoog ziekteverzuim en meerdere onzekerheden, ook in het persoonlijk leven van ons allemaal, is van onze medewerkers vaak veel gevraagd. We zijn dan ook enorm trots op hen dat wij de patiëntzorg blijven garanderen, ook in perioden dat het veel vraagt.

 

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk danken die ook in 2022 met hart en ziel heeft bijgedragen aan goede patiëntenzorg bij DCG!

 

Tanja Lips en Ralf Westerhuis
Directie Dialyse Centrum Groningen

‘Ondanks de uitdagingen waar wij als DCG mee te maken hadden, hebben we mooie stappen richting de toekomst kunnen maken.’

158

medewerkers

0
FTE
137 Vrouwen
20 Mannen
0
Medewerkerstevredenheid

6,6%

Ziekteverzuim

opleiden

0
Dialyse-assistenten opgeleid
0
Verpleegkundigen gestart met de opleiding tot dialyseverpleegkundige
0
Verpleegkundigen opgeleid tot dialyseverpleegkundige

gemiddeld 178

patiënten

Waarvan: 25 thuispatiënten

0
Patiënttevredenheid

financiën

0
Nadelig resultaat 2022

30%

marktaandeel in
Noord-Nederland

hkz-client-patientveiligheid-logo
CZO keurmerk dialyseopleiding2

Onze visie op dialyse

In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven van onze patiënten voorop moet staan.

 

Met behulp van onze behandeling en ondersteuning willen wij ervoor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden. Om dit te kunnen doen, bieden wij een volledig aanbod van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dialysebehandelingen. Deze zijn zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de zelfstandigheid van de patiënt.

‘De uitdagingen in 2022 hebben bij tijden veel van onze medewerkers gevraagd. We zijn trots dat wij dankzij hun inzet, de zorg voor onze patiënten konden blijven leveren.’

Goede resultaten in uitzonderlijke omstandigheden

We kijken wederom terug naar een uitzonderlijk jaar. De coronapandemie bleef ons, ondanks ook rustigere perioden, met vlagen in zijn greep houden. Door sterk in te zetten op veiligheid van medewerkers en patiënten hebben wij grote uitbraken binnen DCG kunnen voorkomen.

Hoewel door de coronapandemie niet alle doelstellingen zijn behaald, is het jaarplan op hoofdlijnen wel gerealiseerd. Op alle fronten is vooruitgang geboekt en hebben we mooie stappen richting de toekomst kunnen maken. Samen maken we de komende twee jaar onze laatste stappen richting het einddoel van onze reis ‘naar overmorgen’.

Jaar in vogelvlucht

We nemen je in vogelvlucht mee in de ontwik­kelingen binnen DCG.

Samen de volgende stap richting overmorgen

In 2023 wordt vorm gegeven aan een nieuw meerjaren­beleids­plan 2024-2026.

Dit doen we samen met onze patiënten, medewerkers en andere belanghebbenden. Onze visie, waarden en strategie zullen hierbij opnieuw worden getoetst aan de eisen en omstandigheden van deze tijd.

Binnen de toekomstverwachting lijnen zich nu reeds enkele speerpunten af als wezenlijke beleidskaders en ambities voor de volgende periode:

  • de toepassing van het Integrale Zorgakkoord (IZA)
  • de stijgende inflatie
  • de geopolitieke onzekerheden
  • de blijvende arbeidsmarktkrapte
  • de drijfveer van DCG om te innoveren en de dialyse groener te maken.

We willen zo goed mogelijk blijven aansluiten op het leven van onze patiënten. We doen dat inmiddels al 25 jaar. We putten uit een rijke traditie en de pioniersgeest van toen is nog steeds aanwezig. Samen hebben we bereikt waar we nu staan. Samen zijn we onderweg naar overmorgen.

Kernactiviteiten DCG

DCG biedt een volledig aanbod van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dialysebehandelingen en ondersteuning.

Onze kernactiviteiten zijn:

Behandeling en ondersteuning aan de patiënt bij alle mogelijke dialysebehandelingen thuis en in het centrum, overdag en ’s nachts.

Medische behandeling bij chronisch nierfalen.

Paramedische ondersteuning bij leefstijl, dieet en het leven met dialyse.

Technische dienstverlening voor patiënten en DCG-afdelingen.

Expertise in behandeling van nierziekten met een infectieziekte of Multipele Resistentie tegen Staphylococcus Aureus (MRSA).

Logistiek voor thuisdialysepatiënten.

Onderzoek om de kwaliteit van dialysezorg een impuls te geven.

Opleiding van dialyseverpleegkundigen, afdelingsassistenten en dialyseassistenten.

‘De hechte samenwerking met de verschillende ziekenhuizen in de regio is voor de patiënten van toegevoegde waarde, omdat ze vaak ook in behandeling zijn op de afdeling nefrologie, de diabetespoli of poli cardiologie en voor bepaalde onderzoeken naar het ziekenhuis moeten gaan’

DCG is een categorale instelling; een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum met vier locaties in Noordoost-Nederland. Alle DCG-locaties zitten in de buurt van ziekenhuizen. In Groningen werken we intensief samen met het UMCG. Verder werken we samen met het OZG, de Treant Groep, locatie Refaja en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar we samen met het Martini Ziekenhuis patiënten dialyseren.