Jaarbericht

2023

Voorwoord

Al 25 jaar pionieren met nieren

We kijken met trots en veel plezier terug op 2023, het jaar waarin DCG haar 25-jarig jubileum vierde. Een jaar waarin wij wederom de dialysezorg hebben kunnen bieden naar volle tevredenheid van onze patiënten, die DCG beoordeelden met een 9. Een cijfer waar we enorm trots op zijn. Op het gebied van patiëntgeoriënteerde zorg, kwaliteit, regionale ontwikkeling en digitalisering hebben we vooruitgang geboekt en zijn de voorgenomen plannen uitgevoerd. Ook is hard gewerkt om de verbouwing op de locatie Groningen tot uitvoering te brengen, waarbij in 2023 twee van de drie fases volgens plan gerealiseerd zijn.

 

Het boek ‘Pionieren met nieren’ dat naar aanleiding van het jubileum is geschreven, vertelt het verhaal over hoe DCG al meer dan 25 jaar aansluit op het leven van patiënten met chronisch nierfalen. Het jubileumboek vormt een herinnering aan een jubileumjaar 2023 met meerdere activiteiten voor onze patiënten en medewerkers met als hoogtepunt ons jubileumfeest in juni 2023.

 

Vitaal vooruit
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers vitaal en met plezier blijven werken bij DCG. Ook in 2023, net als in de periode 2019-2022, is DCG uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever’. Dat is erg mooi en dat willen we zo houden!

 

Dank voor de inzet
Langs deze weg willen we iedereen hartelijk danken die ook in 2023 met hart en ziel heeft bijgedragen aan goede patiëntenzorg bij DCG.

Veel leesplezier!

 

Tanja Lips en Ralf Westerhuis
Directie Dialyse Centrum Groningen

‘Wij sluiten al 25 jaar aan op het leven van onze patiënten.’

Kernwaarden

Aandacht

Ontwikkeling

Zelfstandigheid

Medewerkers

0
Medewerkers
0
FTE
0
Ziekteverzuim
Uitslag
medewerkersonderzoek

8

Bevlogenheid

7,7

Duurzame inzetbaarheid

7,6

Werkgeverschap

Patiënten

0
patiënten (gemiddeld)
Waarvan: 25 thuispatiënten (hemodialyse of peritoneale dialyse)
0
patiënttevredenheidsonderzoek

Opleiden

0
verpleegkundigen opgeleid tot dialyseverpleegkundige
0
dialyse-assistenten opgeleid

Financiën

0
nadelig resultaat 2023

(tegen een begroting van € 530.000 negatief)

0
%
Marktaandeel in Noord-Nederland

Keurmerken

‘DCG heeft een goede sfeer, het is er gezellig en men werkt er enorm prettig. Iedereen probeert er wat van te maken; als patiënt voel je je snel welkom’

Onze visie op dialyse

Kwaliteit van leven staat voorop

In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven van onze patiënten voorop moet staan. Met behulp van onze behandeling en ondersteuning willen wij ervoor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden. Om dit te kunnen doen, bieden wij een volledig aanbod van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dialysebehandelingen. Deze zijn zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en zijn gericht op de zelfstandigheid van de patiënten.

 

DCG sluit aan op het leven van de patiënt.

‘De medewerkers zijn de belangrijkste drager van de missie en visie van de organisatie. Zij vertalen de missie en visie in hun handelen naar de patiënt.’

het jaar in vogelvlucht

De toekomst

In 2024 zal DCG zich vooral richten op consolidatie van de strategische keuzes uit de vorige beleidsperiode. Medio 2024 is de locatie vernieuwd en kunnen onze patiënten en medewerkers genieten van een duurzame en aantrekkelijke omgeving die (financieel) doelmatig gebruikt kan worden. DCG blijft het belangrijk vinden om haar medewerkers te boeien en te binden. Om de continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden in een krappe arbeidsmarkt zullen wij daar waar mogelijk onze dialysepatiënten begeleiden om zelf onderdelen van het zorgproces op zich te nemen. Waar mogelijk en noodzakelijk zullen we functies beter doen aansluiten op de werkzaamheden. Het Integrale Zorg Akkoord, landelijk afgesproken om de toegankelijkheid van de zorg te bewaren, vereist regionaal samenwerken, bijvoorbeeld om medewerkers op te leiden en de thuisdialyse aan patiënten te kunnen blijven bieden.

De dialysebehandeling ondersteunt mensen met nierfalen, maar is ook een belasting voor het milieu. Niet alleen doet de behandeling beroep op (schaarser wordende) grondstoffen en water, het vervoer van en naar het centrum van patiënten en medewerkers draagt aanzienlijk bij in de CO2 voetafdruk. Het terugbrengen van de afvalberg als gevolg van het gebruik van disposables is noodzakelijk. Een belangrijk deel van onze beleidsplannen voor de volgende drie jaar richt zich op het groener maken van de dialysebehandeling.

We willen zo goed mogelijk blijven aansluiten op het leven van onze patiënten. We doen dat inmiddels al 25 jaar. We putten uit een rijke traditie en de pioniersgeest van toen is nog steeds aanwezig. Samen hebben we bereikt waar we nu staan. Samen zijn we onderweg naar overmorgen.

Kernactiviteiten

  • Behandeling en ondersteuning bij alle mogelijke dialysebehandelingen: thuis, in het centrum en overdag of ’s nachts
  • Medische behandeling bij chronisch nierfalen
  • Paramedische ondersteuning bij leefstijl, dieet en het leven met dialyse
  • Technische dienstverlening voor patiënten en DCG-afdelingen wat betreft waterhuishouding en machines
  • Expertise in behandeling van nierziekten bij hepatitis- of andere besmetting
  • Logistiek voor thuisdialysepatiënten
  • Onderzoek om de kwaliteit van dialysezorg een impuls te geven
  • Opleiding van dialyseverpleegkundigen, afdelingsassistenten en dialyseassistenten

Over DCG

DCG is een categoraal ziekenhuis en de grootste dialyse-aanbieder in Noord-Nederland. Wij zijn een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum met vier locaties. Al onze locaties zitten in ziekenhuizen voor optimale borging van kwaliteit en veiligheid van de zorg. In Groningen werken we intensief samen met het UMCG. Verder werken we samen met het OZG, de Treant Groep (locatie Refaja) en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, waar we samen met het Martini Ziekenhuis patiënten dialyseren.

De samenwerking met de verschillende ziekenhuizen is voor de patiënten van waarde, omdat ze vaak ook in behandeling zijn op de afdeling nefrologie, de diabetespoli of cardiologie en voor bepaalde onderzoeken naar het ziekenhuis gaan.