Jaarbericht 2019

De kwaliteit van leven van onze patiënten moet optimaal zijn. Wij willen daarbij aansluiten op het leven van de patiënt. Dat is onze drijfveer in alles wat we doen.

RalfenTanja_kleur_FS-20152693

2019: een jaar van afronding en voorbereiding

Terugkijkend op 2019 is één van de grootste en belangrijkste constateringen dat we nog steeds op de goede weg zitten. We ronden ons meerjarenplan af en komen tot de conclusie dat de daarin benoemde thema’s patiëntgerichte zorg, medewerkers boeien & binden, regionale samenwerking en innovatie & technologie nog steeds actueel zijn. Met bovenstaande thema’s hebben we ook ons meerjarenbeleid 2020-2023 ingevuld. Een beleid waarmee we ook de komende jaren onze missie en visie kunnen blijven waarmaken: aansluiten op het leven van onze patiënten. Iets wat we alleen kunnen doen met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Voor ons is dan ook van essentieel belang om hen te blijven boeien en binden. Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat DCG-medewerkers zeer tevreden zijn. En dat is best bijzonder in een omgeving die steeds in ontwikkeling is: blijvende veranderingen in onze patiëntenpopulatie, de toenemende krapte van goed opgeleide (dialyse)verpleegkundigen, de gevolgen van wijzigingen in de wet- en regelgeving en de toenemende kostendruk van zorgverzekeraars. Om deze veranderingen goed het hoofd te kunnen bieden is samenwerken met onze partners in het Noordelijk netwerk heel belangrijk. De afgelopen jaren hebben we daar de basis voor gelegd en daar blijven we aan werken.

 

Stevige basis voor de toekomst
Nog steeds zijn wij ervan overtuigd dat de toekomst van DCG in handen ligt van ons allemaal. Samen willen we de beste zorg blijven bieden. Samen willen we zo goed mogelijk blijven aansluiten op het leven van de patiënt. Dit uit zich ook weer in het nieuwe meerjarenbeleid 2020-2023. Uit de enthousiaste manier waarop iedereen heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit beleid, blijkt wel hoe trots we zijn op DCG. We putten uit een rijke traditie en de pioniersgeest van toen is nog volop aanwezig. Samen hebben we bereikt waar we nu staan. Samen gaan we onderweg naar overmorgen.

Tanja Lips en Ralf Westerhuis

‘De sfeer is informeel, er wordt veel gelachen, naast het harde werken.’

– een medewerker van DCG –

153

medewerkers

0
Medewerkerstevredenheid

opleiden

0
Verpleegkundigen in opleiding tot dialyseverpleegkundige
0
Afdelingsassistenten intern opgeleid

financiën

0
Omzet 2019

30%

marktaandeel in
Noord-Nederland

ca. 178

patiënten

Waarvan: 28 thuispatiënten

0
Patiënttevredenheid

Onze visie op dialyse

In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven van onze patiënten voorop moet staan. Met behulp van de behandeling en ondersteuning willen wij ervoor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden. Om dit te kunnen doen, bieden wij een volledig aanbod van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dialysebehandelingen aan patiënten met een nierziekte, zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de zelfstandigheid van de patiënt.

‘Onze medewerkers zijn het goud van DCG. Zij maken onze woorden waar. Zij vertalen onze visie en missie naar gevoel bij de patiënt’

Van visie naar gevoel

Vanuit onze vier locaties in Groningen, Assen, Scheemda en Stadskanaal bieden wij dialyse. Dit doen wij met een team van deskundige en betrokken medewerkers. Samen met onze patiënten kijken wij naar de juiste behandeling waarbij we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij het leven van de patiënt. Dit doen wij door alle vormen van dialyse aan te bieden. Zowel op het centrum als thuis en zowel overdag als ‘s nachts. Ook zitten wij met onze vier locaties in de regionale ziekenhuizen, altijd dichtbij de patiënt. Onze visie zie je terug in de praktijk en ons dagelijks handelen. Daarbij hanteren we vier thema’s: boeien en binden van medewerkers, patiënt­gerichte zorg, samenwerken in de regio en innovaties in technolo­gie en middelen. Wij vinden het belangrijk om te doen wat we zeggen, om onze belofte waar te maken. Het moet niet bij woorden blijven. Onze patiënten moeten ook echt voelen dat we onze visie waarmaken. Dit doen wij onder andere door patiënten meer regie over hun eigen behandeling te geven. Dit doen wij met ons patiëntportaal MijnDCG waarin wij pa­tiënten informatie geven op basis waarvan zij kunnen meedenken en -beslissen over hun behan­deling. Daarnaast bieden de verpleegkundigen via het Individueel Zorg Plan (IZP) maatwerk in de behandeling.

Bewegen binnen dalende patiëntaantallen

Het aantal dialyses toont al vanaf 2016 landelijk een dalende trend. Ook wij merken hier de gevolgen van. Belangrijke redenen hiervoor zijn de toename van transplantaties, betere preventie en het meer conservatieve karakter van de behandeling van nierpatiënten. Daarnaast speelt vergrijzing een rol. In 2019 was het aantal centrumdialysepatiënten redelijk stabiel, maar de daling van het aantal patiën­ten voor thuis­dialyse zet door. Het is onze ambitie om dé thuisdialysepartner van de noordelijke zieken­huizen te blijven. Wetenschappelijk is aangetoond dat de thuisbehandeling een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van centrumdialyse. Onze visie sluit aan op deze inzichten. Wij zetten dan ook actief in op behoud van het aantal thuispatiënten en willen hiervoor de zorgaanbieder in de regio blijven.

Het goud van onze organisatie

Onze medewerkers zijn de belangrijkste dragers van de missie en visie van DCG. Zij vertalen deze in hun handelen naar de patiënt. Zij vertalen woorden naar gevoel. Belangrijke kernwaarden voor DCG zijn dan ook: aandacht, ontwikkeling en zelfstandigheid. Dit komt tot uiting in ons personeelsbeleid dat flexibel is ingericht om maatwerk per medewerker te kunnen bieden. Om medewerkers blijvend te boeien en te binden is (persoonlijke) ontwikkeling en een familiaire sfeer ook erg belangrijk. Hier zetten wij dan ook actief op in. Iedere medewerker kan zich door scholing blijven ontwikkelen. Daarnaast creëren we voldoende ruimte voor gezamenlijke ontspanning. Wij geloven er in dat we alleen zo de belofte aan onze patiënten kunnen waarmaken.

2019 in vogelvlucht

Het zorglandschap verandert snel. DCG moet en wil meebewegen met deze veranderingen. Terugkijkend komen we tot de conclusie dat we de veranderingen goed konden bijbenen, het leverde een zeer dynamisch jaar op. Een paar van de belangrijkste ontwikkelingen:

‘Bij DCG kan ik de regie over mijn behandeling in eigen hand houden en dat geeft een stuk rust. Daarom heb ik gekozen voor Dialyse Centrum Groningen’

– een dialysepatiënt bij DCG –

Alle DCG-locaties zijn aan de regionale ziekenhuizen verbonden. In Groningen werken we intensief samen met het UMCG. Verder werken we samen met het OZG, de Treant Groep, locatie Refaja en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar we samen met het Martini Ziekenhuis patiënten dialyseren.

De samenwerking met de verschillende ziekenhuizen is voor de patiënten van waarde, omdat ze vaak ook in behandeling zijn op de afdeling nefrologie, de diabetespoli of de cardiologie en voor bepaalde onderzoeken naar het ziekenhuis gaan.