Jaarbericht 2020

 

DCG richt zich op de behandeling en ondersteuning van patiënten met nierfalen. Dit doen wij vanuit de drijfveer dat de kwaliteit van leven optimaal hoort te zijn en moet aansluiten bij het leven van de patiënt. Hiervoor bieden we alle soorten dialysebehandelingen aan, thuis en in het centrum, overdag of ’s nachts. Naast de medische en verpleegkundige zorg, kan de patiënt rekenen op ondersteuning van de gespecialiseerde diëtist en medisch maatschappelijk werker.

2021_Tanja-Ralf_DEF

2020: een uitzonderlijk en veelbewogen jaar

We kijken terug op een uitzonderlijk en veelbewogen jaar. Door de uitbraak van het Coronavirus liepen zaken anders dan we ooit hadden kunnen denken. Toch heeft DCG ook in 2020 haar missie om aan te sluiten op het leven van onze patiënten, kunnen voortzetten. Uit interviews met patiënten blijkt dat DCG ook in een jaar vol onzekerheden en onduidelijkheden er in slaagt om een veilige omgeving te bieden waar zij vertrouwd kunnen dialyseren. 

 

Ondanks deze ontwikkelingen zijn we positief over hoe het jaar is verlopen. Op het gebied van patiëntgeoriënteerde zorg, kwaliteit, regionale ontwikkeling en digitalisering hebben we vooruitgang geboekt en zijn de voorgenomen beleidsdoelstellingen grotendeels gerealiseerd. Ook hebben we zowel de audit voor de opleiding tot dialyseverpleegkundige door het College Zorg Opleidingen als die van het kwaliteitssysteem HKZ met goed resultaat afgelegd.

 

Een veranderende omgeving
Daarnaast hebben we, ook in dit Coronajaar, blijvend te maken met een veranderende omgeving: de veroudering van onze patiëntenpopulatie, de toenemende krapte van goed opgeleide verpleegkundigen, de gevolgen van wijzigingen in de wet- en regelgeving en de toenemende kostendruk van zorgverzekeraars. Onze overtuiging is en blijft dat wij samen onze weg vinden in deze uitdagingen. Samen blijven wij de beste zorg bieden aan onze patiënten en samen zorgen we dat DCG een prachtige werkgever blijft. Als Corona ons iets heeft laten realiseren is het dat wel! 

 

Trots op de inzet
Terugkijkend op 2020 zijn we trots op onze medewerkers. Dankzij hun grote inzet, zorgvuldigheid en de wil om de best mogelijke zorg te blijven bieden aan onze patiënten hebben we, ook in een uitzonderlijk jaar, steeds kwalitatief hoogwaardige zorg geboden. 

 

Het is niet te voorspellen wat komend jaar ons gaat brengen, maar wij zijn er van overtuigd dat wij het samen aankunnen. 

 

Tanja Lips en Ralf Westerhuis
Directie Dialyse Centrum Groningen

‘Ik kom met veel plezier bij DCG. Zij bieden hele goede zorg, ook in Coronatijd!’

– een patiënt van DCG –

157

medewerkers

0
FTE
137 Vrouwen
20 Mannen
0
Medewerkerstevredenheid

5,6%

Ziekteverzuim

opleiden

0
Verpleegkundigen in opleiding tot dialyseverpleegkundige

gemiddeld 174

patiënten

Waarvan: 27 thuispatiënten

0
Patiënttevredenheid

8

Nieuwe dialysemachines

financiën

0
Omzet 2020

30%

marktaandeel in
Noord-Nederland

Beste werkgever 2029-2020
hkz-client-patientveiligheid-logo
CZO keurmerk dialyseopleiding2

Onze visie op dialyse

In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven van onze patiënten voorop moet staan. Met behulp van onze behandeling en ondersteuning willen wij ervoor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden. Om dit te kunnen doen, bieden wij een volledig aanbod van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dialysebehandelingen zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de zelfstandigheid van de patiënt.

‘Ook in 2020 heeft DCG het fundament behouden voor het beleid en de verdere ontwikkeling van DCG in de toekomst’

Met vertrouwen richting de toekomst

Hoewel het aantal centrumpatiënten stabiel is, maken ontwikkelingen in het zorglandschap dat wij blijvend te maken hebben met onzekerheid in de patiëntaantallen. Zo komen steeds meer nierpatiënten in aanmerking voor transplantatie (23 patiënten in 2020). Daarnaast weten we nog niet wat de invloed zal zijn van Covid-19 op de langere termijn. Bovendien is er meer aandacht voor de conservatieve behandeling van zeer zieke en oude patiënten, een groep die weinig tot geen baat meer heeft bij een ingrijpende dialysebehandeling. Wanneer deze patiënten nog wel gaan dialyseren is dit een patiëntgroep die veel co-morbiditeit kent, waardoor de zorgzwaarte toeneemt.

Hoewel we blijvend te maken hebben met onzekerheid in het aantal patiënten, is onze financiële positie op orde en hebben wij 2020 met een positief resultaat afgesloten. Wij blijven alert, sturen bij waar nodig en maken zo vol vertrouwen richting de toekomst onze reis naar overmorgen.

Het jaar in vogelvlucht

Het zorglandschap blijft in een snel tempo veranderen. Als DCG hebben we ondanks de Coronapandemie goed in kunnen spelen op deze veranderingen. We kijken terug op een uitzonderlijk en veelbewogen jaar, een jaar zoals niemand het had kunnen voorspellen.

Kernactiviteiten DCG

Behandeling en ondersteuning aan de patiënt bij alle mogelijke dialysebehandelingen thuis en in het centrum, overdag en ’s nachts.
Medische behandeling bij chronisch nierfalen.
Paramedische ondersteuning bij leefstijl, dieet en het leven met dialyse.
Technische dienstverlening aan patiënten en DCG-afdelingen wat betreft waterhuishouding, medische hulpmiddelen en machines.
Expertise in behandeling van nierziekten bij hepatitis- of andere besmetting.
Logistiek voor thuisdialysepatiënten.
Onderzoek om de kwaliteit van dialysezorg een impuls te geven.
Opleiding van dialyseverpleegkundigen, afdelingsassistenten en dialyse-assistenten.

DCG is een categorale instelling; een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum met vier locaties in Noordoost-Nederland. Alle DCG-locaties zitten in de buurt van ziekenhuizen. In Groningen werken we intensief samen met het UMCG. Verder werken we samen met het OZG, de Treant Groep, locatie Refaja en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar we samen met het Martini Ziekenhuis patiënten dialyseren.

‘De samenwerking met de verschillende ziekenhuizen is voor de patiënten van waarde, omdat ze vaak ook in behandeling zijn op de afdeling nefrologie, de diabetespoli of poli cardiologie en voor bepaalde onderzoeken naar het ziekenhuis moeten gaan’